články

Vipera ammodytes

Květnová návštěva Chorvatska nebyla jen o hmyzu a orchidejích, konečně jsme si dosyta užili i plazy, na které tentokrát měla naše dvoučlenná výprava (Radim a já) mimořádné štěstí. Spíše je možné mluvit o štěstí na lokality, neboť někdy je veškeré snažení na nic a najednou je na nějakém plácku úplně všechno! Správná doba, správné místo.

zmije růžkatá (vipera ammodytes)

Na dolním obrázku je ta správná lokalita v okolí Novi Vinodolski: pod námi výskyt tesaříků Musaria argus, napravo Acanthocinus henschi, nad námi zmije Vipera ammodytes.

lokalita zmije1

Samotné místo, kde jsou zmije, je tady. Na deseti metrech hned tři. A jako bonus jedna užovka stromová a samozřejmě ještěrky … Ideálním úkrytem pro hady byla zídka, ze které se rozlézali do okolí.

lokalita zmije 2

Už při vstupu na palouk Radim poznamenal: „Ideální místo pro zmije, pozor na ně“. I odvětil jsem něco v tom smyslu, že konečně bych se rád s nějakou potkal. Než jsem to dořekl, už se mi jedna růžkatá plazila mezi nohama směrem k zídce.

zmije růžkatá (vipera ammodytes)
zmije růžkatá (vipera ammodytes)
zmije růžkatá (vipera ammodytes)
zmije růžkatá (vipera ammodytes)

Vlastní fotografování probíhalo tak, že Radim hlídal zmiji i mne, abychom se nedostali k sobě příliš blízko. Myslím, že měl více práce se mnou. Už tak trochu chápu lovce nebezpečných záběrů, kteří se snaží o co nejlepší snímek a zapomínají na nebezpečí :-).

Nejlépe se hadi fotografují po ránu, kdy se začínají vyhřívat na slunci a nejsou tak rychlí. Po desáté, jedenácté hodině už je pozdě, jako blesk mizí v úkrytu

zmije růžkatá (vipera ammodytes)
zmije růžkatá (vipera ammodytes)
zmije růžkatá (vipera ammodytes)

Nebezpečná a krásná, taková je Vipera ammodytes!

zmije růžkatá (vipera ammodytes)

27. V. 2015


Počítadlo