články

Pogonocherus eugeniae (Coleoptera: Cerambycidae)

Pogonocherus eugeniae (Coleoptera: Cerambycidae) – nový druh tesaříka v České republice
Pogonocherus eugeniae (Coleoptera: Cerambycidae) – a new species of longhorn beetle for the Czech Republic

Lubomír DOUBEK & Radim ŠVEC

Faunistics, Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pogonocherini, Pogonocherus eugeniae, Central Europe, Czech Republic

Abstract. Pogonocherus eugeniae Ganglbauer, 1891 (Coleoptera: Cerambycidae) is recorded from the Czech Republic for the first time.
 

         Rod Pogonocherus Dejean, 1821 vytváří v Evropě 19 druhů, z nich se ve střední Evropě vyskytuje druhů 6 (Danilevsky 2016, Löbl & Smetana 2010). Jsou to P. hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783), P. hispidus (Linnaeus, 1758), P. eugeniae Ganglbauer, 1891, P. fasciculatus (DeGeer, 1775), P. decoratus (Fairmaire, 1875), P. ovatus (Goeze, 1777).
Výskyt tesaříka Pogonocherus eugeniae Ganglbauer, 1891 je uváděn z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Itálie, Rakouska, Rumunska a Řecka (Danilevsky 2016, Löbl & Smetana 2010). Vývoj probíhá v odumřelých větvích jedle (Jeniš 2001, Heyrovský 1992). Jako velmi vzácného tesaříka ho uvádí řada autorů (Heyrovský 1992, Freude et al. 1966).

Materiál: Moravia mer., Adamov, Olomučany (6666), R. Švec leg. V březnu 2015 odebral R. Švec ze zasychajícího odříznutého vršku jedle (Abies sp.) větve o síle cca 12 cm s larvami, které se zakuklily ve dřevě. V dubnu a květnu 2015 se vylíhla čtyři imaga Pogonocherus eugeniae. V únoru následujícího roku sebral R. Švec další vzorky dřeva o síle 2 cm s požerky ze stejné lokality. Tentokrát se larvy zakuklily pod kůrou a v březnu 2016 se vylíhlo další imago Pogonocherus eugeniae, takže se podařilo opakovaně potvrdit výskyt tohoto druhu v České republice. Všechna vylíhlá imaga jsou poněkud tmavší, než kusy pocházející z jižní Evropy, což je zdokumentováno na fotografiích v příloze.

L. Doubek det., R. Švec det. et coll., determinaci potvrdili M. Sláma (Praha) a podle zaslaných fotografií imag M. L. Danilevsky (Moskva).
Jde o nejsevernější výskyt druhu v Evropě.
 

PODĚKOVÁNÍ
Autoři by tímto chtěli poděkovat M. Slámovi (Praha) za ověření determinace a konzultaci, M. Danilevskému (Moskva) za potvrzení determinace materiálu.
 

LITERATURA

DANILEVSKY M. L. 2016: www.cerambycidae.net, http://www.cerambycidae.net/europe.pdf, (accesed 21. August 2016).

HEYROVSKÝ L., SLÁMA M. 1992: Tesaříkovití – Cerambycidae. [Long-horned beetles]. Kabourek, Zlín, 366 pp. (in Czech, German summary).

JENIŠ I. 2001: Tesaříci/Long-horned beetles. Ateliér Regulus, Zlín, 333 pp. (in English and Czech).

LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2010: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 6, Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.

FREUDE H., HARDE K. W., LOHSE G. A. 1966: Die Käfer Mitteleuropas, Band 9. [Beetles of Central Europe]. Goecke & Evers, Krefeld, 299 pp.

 

SUMMARY

Pogonocherus eugeniae Ganglbauer, 1891, is known from Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Italy, Austria, Romania and Greece (Danilevsky 2015, Lobl & Smetana 2010). It develops in dead fir tree branches. 
In March 2015 R. Švec took six samples of wood from a dead fir tree top, from which 4 imagoes of Pogonocherus eugeniae hatched in April and May 2015. The following year (2016) R. Švec used more samples of wood with galleries in the same site and another imago of Pogonocherus eugeniae emerged, which corroborated occurrence of this species in the Czech Republic.
It is reported a new species for the Czech Republic. It is the most northerly record of this species in Europe.  

tesařík (Pogonocherus eugeniae) ex larva
tesařík (Pogonocherus eugeniae) ex larva
tesařík (Pogonocherus eugeniae) ex larva
tesařík (Pogonocherus eugeniae) ex larva
tesařík (Pogonocherus eugeniae)
tesařík (Pogonocherus eugeniae) ex larva

Obr. Pogonocherus eugeniae Ganglbauer, 1891, Moravia mer. Adamov.  

Fig. Pogonocherus eugeniae Ganglbauer, 1891, Moravia mer. Adamov.  

 

Všechny fotografie L. Doubek.  

All photos by L. Doubek  

17.X. 2016


Počítadlo