články

Mangrovy

Přiznám se, že jsem před návštěvou Bornea o mangrovech moc nevěděl - a ostatně nevím ani teď :-) - i když jsem si tento zajímavý ekosystém prošel. Dostat se do těchto porostů, to je, jako přelézat z jedněch štaflí na druhé a občas se projít ve vodě na chůdách. Po pevných obnažených kořenech se dá dostat hluboko do pralesa, ale protože se vše neustále opakuje v různých obměnách, není těžké zabloudit.

mangrovy 1
mangrovy 2
mangrovy 3

Podmínky pro vznik těchto unikátních ekosystémů jsou velmi specifické. Především se mangrovníkové porosty vyskytují pouze v tropech, nejčastěji při vyústění velkých řek do moře. Typické je denní kolísání hladiny brakické vody, které ne všechny rostliny dokáží tolerovat. Zajímavá je absence bylinného patra, rostou tu pouze dřeviny, které vydrží sílu proudu, který se vytváří při přílivu a odlivu.

mangrovy 4
mangrovy 5
mangrovy 6

První setkání s mangrovy proběhlo tak, že jsem následoval opice - makaky z okraje lesa do jeho nitra. Spleť kořenů, větví a různé prolézačky byly pro ně výborným prostředím, kde se cítily náramně jistě a bezpečně. Z pronásledovaných se rázem stali predátoři. Byl jsem rád, že jsem se mohl vrátit.

makak (Macaca fascicularis)
makak (Macaca fascicularis)

Na přílivem obnaženém písku jsou k zastižení různí bezobratlí. Zajímaví jsou zejména krabi houslisté, kteří si vyhrabávají nory, do kterých při vyrušení bleskurychle „zajedou“. Dalšími stálými obyvateli jsou poustevníčci, kteří si vypůjčili cizí ulitu a nosí ji s sebou.

krab
krab houslista (Gelasimus annulipes)
poustevnicek

Nápadné jsou ryby - lezci, kteří jsou schopni plavat pod hladinou, lézt po povrchu bahna a provozovat pohyb, který by se dal nazvat „trysk po hladině“ - ten je nejen nejefektivnější, ale i nejefektnější .

lezec (Periophthalmodon schlosser)
lezec (Periophthalmodon schlosser)
lezec (Periophthalmus sp.)
lezec (Periophthalmus sp.)
lezec (Periophthalmus sp.)

Mořskými korýši se živí krásný velký ledňáček Todiramphus chloris, který žije nejen v mangrovech, ale i v bažinách ve vnitrozemí a dále i na mořském pobřeží.

ledňáček (Todiramphus chloris)

Vedle makaků jsou stálými obyvateli mangrovů i další primáti hulmani stříbrní.

hulman stříbrný (Trachypithecus cristatus)
hulman stříbrný (Trachypithecus cristatus)

Specialistou na mangrovy je i kahau nosatý - vzácný endemit Bornea.

kahau nosatý (Nasalis larvatus)

Ke konci si neodpustím několik obrázků hmyzu. Motýlům nevadí, jestli voda stoupá nebo klesá a jsou stálými obyvateli tohoto ekosystému, zejména tam, kde něco kvete.


monarcha (Parantica sp.)
babočka (Euploea sp.)

Na ostrově Bako jsem v sousedství mangrovů fotografoval překrásné svižníky druhu Abroscelis tenuipes. Na písku jsou téměř neviditelní, létají jako mouchy a jejich elegantní dlouhé nohy jim umožňují bleskový pohyb kdekoliv.

svižník (Ambroscelis tenuipes)
svižník (Ambroscelis tenuipes)
mangrovy 27
mangrovy 28

XII. 2016


Počítadlo