články

Klíč evropských druhů rodu Cerambyx.

 

 

1             (a) Konec každé krovky s trnem. (obr. 1,2,3)        …………………………………….               2

               (b) Konec každé krovky bez trnu. (obr. 4)              …………………………………….               4


2             (a) Druhý článek tykadel na vnitřní straně mnohem kratší, než širší (dvakrát až třikrát širší, než dlouhý).  (obr. 5)            ……. C. carinatus

               (b) Druhý článek tykadel na vnitřním okraji tak dlouhý, jak široký. (obr. 6,7) ............................................ 3


 3             (a) První a druhý článek zadních chodidel s rýhou na spodní straně (obr. 8). Spodek těla (s výjimkou hustěji ochlupeného posledního článku) řídce chloupkovaný, spodek zadečku se silně lesklými holými plochami uprostřed článků. (obr. 10)               ……………………………………………..………….………. C. cerdo


                 (b) Pouze první článek zadních chodidel s rýhou na spodní straně (obr. 9). Spodek velmi hustě přilehle šedě a jednotvárně ochlupen, zadeček zespodu bez lesku. (obr. 11)                       …………………………………………….. C. welensii


4             (a) Krovky úplně černé s jemným černým tomentem, (relativně) malé tělo …………………………………………………………………………. C. scopolii

               (b) Krovky černé nebo na začátku černě chloupkované, poněkud bledší, ke konci mohou být červenohnědé.                ……………………………………………..……………. 5

5           (a) Tykadla u samců sotva delší než tělo, u samic mírně přesahují polovinu krovek. Oči velké, jejich spodní okraj dosahuje téměř ke spodní části hlavy, 3. až 5. článek tykadel u samců velmi vyboulené, ztloustlé. (V Evropě pouze Bulharsko, Makedonie, Řecko, Ukrajina, Turecko) ……………………………. C. dux

               (b) Tykadla u samců mnohem delší než tělo. Oči menší, jejich spodní okraj je zřetelně oddělen od spodní části hlavy.    ………………………………………. 6

6         (a) Přední tarsy s velmi širokými články, konec druhého článku je širší, než je jeho poloviční délka. U samiček dosahují tykadla pouze do poloviny krovek.        ………………………………………………..………………………….. C. miles

           (b) Přední tarsy s méně širokými články, konec druhého článku není širší, než jeho poloviční délka. U samiček tykadla dosahují až na poslední čtvrtinu krovek. …………….……………………………………………… C. nodulosus


 

            Cerambyx (Cerambyx) carinatus Küster, 1846

Velikost:       30 – 45 mm

Vývoj:            Prunus, Amygdalus, Pirus, Malus, Ceratonia.

Výskyt:          AL CR BH SB ME MC GRC BU

 

            Cerambyx (Cerambyx) nodulosus Germar, 1817

Velikost:       25 – 45 mm

Vývoj:            Prunus, Pyrus, Malus, Crataegus.

Výskyt:          IT SL CR BH SB ME MC AL GR BU TR RO UK

 

            Cerambyx (Cerambyx) welensii Küster, 1846

Velikost:       25 – 65 mm

Vývoj:            Quercus

Výskyt:          PT SP FR IT ITI MA SL CR BH SB ME AL GR GRC BU TR RO HU SK UK

 

            Cerambyx (Cerambyx) dux Faldermann, 1837

Velikost:       25 – 45 mm

Vývoj:            Prunus, Elaeagnus, Crataegus.

Výskyt:          MC BU GR UK

 

            Cerambyx (Cerambyx) cerdo L., 1758

Velikost:       24 – 62 mm

Vývoj:            Quercus (Ulmus, Juglans, Castanea)

Výskyt:          PT SP FR FRC IT ITI ITA SL CR BH SB ME MC GR BU TR RO HU AU SZ GE LU BE NL GE CZ SK PL SV LT LA BY MD UK RS

 

            Cerambyx (Cerambyx) miles Bonelli, 1812

Velikost:       26 – 49 mm

Vývoj:            Quercus (Prunus, Malus, Crataegus, Carpinus, Castanea).

Výskyt:          PT SP FR IT ITI MA SL CR CZ BH SB ME MC AL GR BU TR RO HU AU SK SZ MD UK

 

            Cerambyx (Microcerambyx) scopolii Füsslins, 1775

Velikost:       17 – 28 mm

Vývoj:            Cerasus, Quercus, Carpinus, Betula, Fagus, Pyrus, Prunus, Sorbus, Ulmus, Corylus, Juglans, Acer, Malus, Castanea.

Výskyt:          PT SP FR FRC IT ITI ITA SL CR BH SB ME MC AL GR GRC BU TR RO HU AU SZ GE LU BE NL GE GB CZ SK PL NR SV EO LT LA BY MD UK RS

Zkratky: AL (Albánie), AU (Rakousko), BE (Belgie), BY (Bělorusko), BU (Bulharsko), CZ (Česká republika), DE (Dánsko), EN (Estonsko), GE (Německo), GB (Velká Británie), FI (Finsko), HU (Maďarsko), IR (Irsko), LA (Lotyšsko), LT (Litva), LU (Lucembursko), MC (Makedonie), ME (Černá Hora), MD (Moldavsko), NL (Nizozemsko), NR (Norsko), PL (Polsko), PT (Portugalsko), RO (Rumunsko), SB (Srbsko), SK (Slovensko), SL (Slovinsko), SP (Španělsko), SV (Švédsko), SZ (Švýcarsko), BH (Bosna a Hercegovina), CR (Chorvatsko), FR (Francie), FRC (Korsika), GR (Řecko), GRC (Kréta), IT (Itálie), ITA (Sardinie), ITI (Sicílie), TR (Evropská část Turecka), UK (Ukrajina), RS (Evropská část Ruska).

 

 

S použitím:

HEYROVSKÝ, Leopold. Tesaříkovití - Cerambycidae: (Řád: Brouci - Coleoptera). 2. vyd. s dodatkem M. Slámy. Zlín: Kabourek, 1993. ISBN isbn80-901466-0-0.

DEMELT, Carl. V. EINE NEUE CERAMBYX-ART AUS OST-ANATOLIEN. Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomologen,: Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien,. Wien, 1976, 1976(28).

Özdikmen, H. & Turgut, S. 2009. On Turkish Cerambyx Linnaeus, 1758 with zoogeogrephical remarks (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). Munis Entomology & Zoology 4 (2): 301-319

FREUDE H., HARDE K. W., LOHSE G. A. 1966: Die Käfer Mitteleuropas, Band 9. [Beetles of Central Europe]. Goecke & Evers, Krefeld, 299 pp.

 

 

25. XI. 2019


Počítadlo