články

Hemidactylus frenatus

Tropické slunce zapadá rychle. O půl šesté je ještě zářivý slunečný den, po šesté černá tma. Zvykli jsme si, že na Kalimantanu slunce svítí ze severu, ale že noc tu začíná v šest, to už bylo horší. Ještě horší bylo vstávání, protože když chce člověk něco v tropech do večera stihnout, musí vstávat za svítání, takže taky v šest.  

Při přesunu z jednoho konce Bornea na druhý jsme strávili nějaký čas v dvěstětisícovém městě Miri. Jako obvykle - spousta zážitků a příhod … (na obrázku parta domorodců (muslimů?) konzumujících pivo (!) a první signály následující družby :-) …  

domorodci, Miri

… a najednou tma. Zatím, co se ženská část výpravy snažila o autostop na letiště, zaujala mne stěna baráčku osvětlená zářivkou. (Mimochodem, netrvalo dlouho a Jitka obstarala odvoz pro pět lidí i s bágly, takže na fotografování zbylo pouhých několik minut!) Ale zpět k osvětlené zídce. Míhaly se na ní totiž stíny malých zvířátek, gekonů. Setkali jsme se s nimi už dříve na jiných místech, nejčastěji na stropech otevřených restaurací, kde se vždy k večeru začali objevovat. Dříve jsem o tom nějak nepřemýšlel, ale právě tady mne to trklo - na světlo se stahují proto, že tam loví hmyz, který na světlo přilétá!

gekon (Hemidactylus frenatus)
gekon (Hemidactylus frenatus)

Jednalo se o gekony druhu Hemidactylus frenatus, který je hojně rozšířen v Asii od Madagaskaru až po Austrálii. Na stěně lovilo asi šest jedinců, kteří si osvětlené plochy mezi sebou rozdělili a svoje teritoria si hezky bránili. Nejlepší místa zabrala největší zvířata a ostatní se museli spokojit horšími místy. Fotografoval jsem nalepený na zdi, která sloužila coby stativ.

gekon (Hemidactylus frenatus)
gekon (Hemidactylus frenatus)

Rod Hemidactylus čítá celosvětově kolem 90 druhů. Jen od roku 2 000 bylo popsáno 28 druhů nových. Jak vyplývá z literatury, často byly tyto nové druhy stanoveny při revizi druhů stávajících, zejména z oblasti blízkého východu.

gekon (Hemidactylus frenatus)
gekon (Hemidactylus frenatus)
gekon (Hemidactylus frenatus)
gekon (Hemidactylus frenatus)
gekon (Hemidactylus frenatus)
gekon (Hemidactylus frenatus)

S použitím https://en.wikipedia.org/wiki/Hemidactylus

1. X. 2016


Počítadlo