články

Dubové dřevo

Nezaměnitelná vůně dubového dřeva je cítit všude kolem, ranní slunce začíná hřát a čistě modrá obloha slibuje krásný den. V koruně solitérního dubu se ozývá flétnový hlas žluvy, v dálce si pokukávají kukačky ... To však tentokrát není cílem dnešního pozorování. Je první červnový víkend a entomologická sezona vrcholí. Něco už pomalu mizí, stále je však možné spoustu vzácných hmyzů zastihnout.

krasec anthaxia salicis

Krasec Anthaxia salicis se vyvíjí v dubovém dřevě a ovocných stromech v nejteplejších oblastech ČR. U nás se vyskytuje nejčastěji v květnu.

Na několik hodin se staly mým hlavním stanovištěm složené dubové klády poblíž starého dubu, který je poznamenán činností larev tesaříka Cerambyx cerdo.

tesařík obrovský (cerambyx cerdo)
tesařík obrovský (cerambyx cerdo)
tesařík obrovský (cerambyx cerdo)

Vývoj larev tesaříka obrovského Cerambyx cerdo může trvat i tři roky.

Spolu s Cerambyx cerdo se na lokalitě objevili i další tesaříci: Cerambyx scopolii, Mesosa curculionoides, Plagionotus detritus, Xylotrechus antilope.

Vedle tesaříků jsou klády oblíbeným místem pro celou řadu dalších brouků - krasců, pestrokrovečníků, lovili tu svoje housenky i krajníci pižmoví (Calosoma sycophanta).  

Na kládách je možné pozorovat i blanokřídlý hmyz. Jsou to zejména samičky lumků, které kladou vajíčka do larev dřevokazného hmyzu. (Je jim to však - stejně jako ostatním hmyzům - houby platné. Lesníci klády odvezou a než se stačí cokoliv vylíhnout, klády skončí většinou jako palivové dříví ...)  

lumčík (coeloides bostrichorum)

Zapaluji si dýmku, abych si dosyta vychutnal odpoledne. Kolem se „přehnali“ se svojí kuličkou vrubouni druhu Sisyphus schaefferi.

vruboun sisyphus schaefferi

Hlavní divadlo však teprve začne. Přijel jsem totiž hlavně kvůli roháčům, které se mi podařilo najít.

roháč obecný (lucanus cervus)
roháč obecný (lucanus cervus)

Odpoledne pomalu končí, v zimě bude na co vzpomínat ... :-)

13.VI. 2011


Počítadlo