články

Chorvatské orchideje

Chorvatské orchideje, zejména rod Ophrys byly tím hlavním motivem při rozhodování, jak využít prodloužený květnový víkend. Nebyla to rozhodně první květnová návštěva středomoří – už se to pomalu stává příjemnou tradicí. Přibalil jsem si sice „dlouhé sklo“, ale jen kdyby se naskytlo něco opravdu mimořádného – moje zkušenost je taková, že když chci stihnout všechno, obyčejně to nestojí za nic. Tak tedy tentokrát důsledně makro a pokud možno orchideje (a pokud možno tořiče! :-)

tořič ophrys holoserica ssp. holubyana (det. j. šmiták)

Ophrys holoserica ssp. holubyana, 9.V. 2014, Ledenice (Chorvatsko)

Najít Ophrysy může být někdy poměrně nesnadné. Hledal jsem třeba hodinu a půl, potom se znaven posadil, abych se napil a hle, sedím uprostřed kolonie tořičů. Přešel jsem kolem nich určitě už před hodinou …

tořič ophrys scolopax (det. J. Šmiták)

Ophrys scolopax, 9.V. 2014, Ledenice (Chorvatsko)

Nicméně námaha je bohatě vyvážena následnými expozicemi. Jsem sám uprostřed řídké macchie, je příjemných 25 stupňů, nikdo neruší a mohu si hrát s kompozicí, ostrostí, časem … Zvukovou kulisu obstarávají slavíci, žluvy a vlhy.

tořič ophrys holoserica (det. j. šmiták)

Ophrys holoserica, 9.V. 2014, Ledenice (Chorvatsko)

tořič ophrys apifera (det. j. šmiták)

Ophrys apifera, 9.V. 2014, Ledenice (Chorvatsko)

Nedá mi to, abych nezajel po silničce do větší nadmořské výšky. Za vesničkou Bater, v 900 m.n.m. začínají planiny. Protože je příroda v Chorvatsku oproti naší poněkud napřed, jarní orchideje kvetou až tady. Na horských loukách je možné vidět porosty Orchis morio, Dactylorhiza sambucina ve světlé i tmavé formě, Orchis tridentata, který je dole již odkvetlý a pětiprstky Gymnadenia sp., hlavinku horskou (Traunsteinera globosa), Orchis ustulata, Orchis mascula subsp. signifera.

prstnatec bezový (dactylorhiza sambucina)

Dactylorhiza sambucina, 9.V. 2014, Bater (Chorvatsko)

vstavač kukačka (orchis morio)

Orchis morio, 9.V. 2014, Bater (Chorvatsko)

vstavač trojzubý (orchis tridentata)

Orchis tridentata, 9.V. 2014, Bater (Chorvatsko)

Po silničce se dá vystoupat až do 1 300 m.n.m. Za vesničkou Breze začínají bukojedlové lesy. Tady se dají v této roční době najít zajímaví hmyzové, např. Carabus creutzeri, Carabus croaticus, Morinus funereus a další.

morimus funereus

No, … ani se nám z tepla a rozkvetlých plání domů moc nechtělo.

tořič ophrys holoserica ssp. holubyana (det. j. šmiták)

Ophrys holoserica ssp. holubyana, 9.V. 2014, Ledenice (Chorvatsko)

ještěrka jadranská (podarcis melisellensis)

20.V. 2014


Počítadlo