články

Čeleď Saturniidae v ČR

Podle dostupných informací je v ČR možný výskyt pěti druhů čeledi martináčovitých (Saturniidae). První z nich Saturnia spini - martináč trnkový u nás pravděpodobně vyhynul.

martináč hrušňový (Saturnia pyri)

Největší z martináčů, martináč hrušňový (Saturnia pyri) preferuje teplejší lokality.

marrtináček bukový (Aglia tau)

Martináč bukový (Aglia tau) se vyskytuje i v oblastech s vyšší nadmořskou výškou.

Další dva druhy - Saturnia pavonia a Saturnia pavonionella jsou svým způsobem docela zajímavé. Jde o druhy kryptické - velmi těžko od sebe rozeznatelné.

martináč habrový (Saturnia pavonia) ex ovo

Martináč habrový (Saturnia pavonia), Přibyslav (HB), 2016.

Housenky martináče habrového se živí listím různých dřevin - keřů i stromů a jednotlivá stádia - časná a pozdější - se od sebe liší zbarvením a kresbou:

martináč habrový (Saturnia pavonia) housenka
martináč habrový (Saturnia pavonia) housenka
martináč habrový (Saturnia pavonia) housenka
martináč habrový (Saturnia pavonia) housenka

Martináče podobného (Saturnia pavonionella) popsal sice Giovanni Antonio Scopoli jako biologický druh již v roce 1763, ale znovuuznání se dočkal o 240 let později začátkem tohoto století. Rozdílů mezi S. pavonia a S. pavoniella je povíce, jde o odlišnosti fyziologické, morfologické i anatomické. Nejprůkazněji se od sebe liší pohlavními orgány, avšak pro rychlou determinaci by se dala použít kresba na křídlech obou pohlaví a proužkování na zadečku samiček. Následující obrázek jsem si vypůjčil od autorů P. Heumer a W. A. Nässig z Entomologische Zeitschrift , Stuttgart, 113/6/2003. kde je problematika obou druhů podrobně rozebrána.


S použitím:  

http://www.schmetterling-raupe.de/pdf/pavoniella.pdf  

http://www.saturnia.de/publications/volltexte/saturniiden/Segerer&Naessig(2003)-S.pavoniella-in-D-EntZ113(6)162-164.pdf  

martináč habrový (Saturnia pavonia) ex ovo

4. III. 2017


Počítadlo