články

Anthidium

Rod Anthidium (česky vlnařka) je zastoupen v ČR pěti druhy. Systematicky náleží do čeledi Megachilidae (čalounicovití - kdo ty české názvy vymýšlí ?! :-) a samozřejmě mezi Hymenoptera (blanokřídlý hmyz).

vlnařka obecná (anthidium manicatum)

Obr. Anthidium manicatum (vlnařka obecná) - sameček

Jsou to samotářské včely - nežijí v koloniích, kde by jedinci navzájem spolupracovali. Vytváří izolované hnízdo - komůrky, ve které se vyvíjí larvy. Potravou larev je pyl, který vlnařky sbírají z vybraných květů zvláštní technikou, ta je odlišná od sběru pylu včelami medonosnými. Včely sbírají pyl do košíčků na nohách, vlnařky sbírají pylová zrna tak, že třou spodkem těla o tyčinky květů. Pyl zůstává na chlupech břicha a končetin. Vzhledem k tomu, že pyl z květů sbírají obě pohlaví, lze předpokládat, že se obě také podílí na tvorbě pylových zásob pro larvy. (O tomto jsem se však v mně dostupných pramenech nedočetl).

vlnařka obecná (anthidium manicatum)

Obr. Antidium manicatum - sameček při sběru pylu z tyčinek netřesku.

Podle mého pozorování preferovaly vlnařky jednoznačně květy netřesků. Nejvíc živo bylo kolem květů během slunečného dopoledne. Menší aktivita v odpoledních hodinách mohla souviset s tím, že pyl na tyčinkách byl během dopoledne již „vyluxován“. Odpoledne poletovala Anthidia od jednoho květu k druhému, až by si sedla, případně se na květech vůbec nezdržela.

vlnařka skalní (anthidium oblongatum)

Obr. Anthidium oblongatum (vlnařka skalní) - odpočívající samička

Známá je teritorialita samečků Anthidií.. Poletující sameček odhání z kvítků nejen samečky téhož druhu, ale i ostatní hmyz, například pestřenky. Zaútočil i na včelu a dokonce i na mnohem větší dělnici čmeláka, kterou po divokém boji zahnal na ústup. Útok je vždy veden svrchu a nečekaně razantně.

vlnařka obecná (anthidium manicatum)

Při fotografování trvalo asi deset minut, než si dominantní sameček na přítomnost fotografa zvykl a potom už bylo možné se k němu přiblížit i na několik centimetrů. Největším problémem bylo slunce, které vytvářelo nepříjemné ostré kontrasty a odlesky, i když na druhou stranu velmi krátké časy umožňovaly použít docela vysokou clonu a zvětšit tak hloubku ostrosti. Na zacloněné netřesky se včelkám nechtělo a při zatažené obloze nelétaly.

vlnařka obecná (anthidium manicatum)

Protože fotografií Anthidií je opravdu hodně, vložil jsem je v tematické fotogalerii do samostatné složky.

vlnařka obecná (anthidium manicatum)

19.VII. 2011


Počítadlo